Evento :: Shetrades

Tiếp cận đào tạo tài chính ở Việt Nam
Featured Event|Dec 17, 2020 - Dec 18, 2020 |Ho Chi Minh City,Kenya

Tiếp cận đào tạo tài chính ở Việt Nam

Kiến thức về tiếp cận các nguồn tài chính rất quan trọng cho các doanh nghiệp nữ để tăng khả năng tiếp ccanj các nguồn đầu tư và cải thiện hiệu quả quản lý tài chính. Chương trình đào tạo và huấn luyện miễn phí này bao gồm: 


  1.     1.   Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

  2.     2. Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp được chọn lọc

  3.     3.Giới thiệu các nguồn đầu tư cho doanh nghiệp có tiềm năng

   

  Ngày: 3-4  tháng 12 năm 2020 

  Thời gian: 14:00-16:30 

  Địa chỉ: Zoom 

  Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin hãy liên hệ thoanb@viri.org.vn


  Detalles

  Próximos Eventos

  SheTrades Global Dubai 2021
  Oct 17, 2021 - Oct 19, 2021
  Dubai,United Arab Emirates
  Prepare your business to trade globally in 2021
  Feb 10, 2021 - Feb 10, 2021
  undefined,
  Invitation: SheTrades Rwanda 2-Day Virtual Project Launch
  Dec 10, 2020 - Dec 11, 2020
  Geneva,Switzerland
  explora mas