Evento :: Shetrades

Tiếp cận đào tạo tài chính ở Việt Nam
Featured Event|Dec 17, 2020 - Dec 18, 2020 |Ho Chi Minh City,Kenya

Tiếp cận đào tạo tài chính ở Việt Nam

Kiến thức về tiếp cận các nguồn tài chính rất quan trọng cho các doanh nghiệp nữ để tăng khả năng tiếp ccanj các nguồn đầu tư và cải thiện hiệu quả quản lý tài chính. Chương trình đào tạo và huấn luyện miễn phí này bao gồm: 


  1.     1.   Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

  2.     2. Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp được chọn lọc

  3.     3.Giới thiệu các nguồn đầu tư cho doanh nghiệp có tiềm năng

   

  Ngày: 3-4  tháng 12 năm 2020 

  Thời gian: 14:00-16:30 

  Địa chỉ: Zoom 

  Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin hãy liên hệ thoanb@viri.org.vn


  Detalles

  Próximos Eventos

  SheTrades Global Dubai
  Oct 17, 2021 - Oct 19, 2021
  Dubai,United Arab Emirates
  Mujer Exporta MX Business Matchmaking
  May 11, 2021 - May 14, 2021
  Online,Global
  The Absa Women in Business Proposition Launch
  May 05, 2021 - May 06, 2021
  Online,Kenya
  SheTrades Uruguay Hub Launch
  Apr 07, 2021 - Apr 07, 2021
  Online,Uruguay
  Final Stakeholder Meeting - ITC SheTrades Commonwealth
  Mar 29, 2021 - Mar 29, 2021
  Geneva,Switzerland
  Women Connect Event Rwanda
  Mar 26, 2021 - Mar 27, 2021
  Kigali,Rwanda
  Invitation: SheTrades Rwanda 2-Day Virtual Project Launch
  Dec 10, 2020 - Dec 11, 2020
  Geneva,Switzerland
  explora mas