Single Event :: Shetrades
Tiếp cận đào tạo tài chính ở Việt Nam
Featured Event|Dec 17, 2020 - Dec 18, 2020 |Ho Chi Minh City,Kenya

Tiếp cận đào tạo tài chính ở Việt Nam

Kiến thức về tiếp cận các nguồn tài chính rất quan trọng cho các doanh nghiệp nữ để tăng khả năng tiếp ccanj các nguồn đầu tư và cải thiện hiệu quả quản lý tài chính. Chương trình đào tạo và huấn luyện miễn phí này bao gồm: 


  1.     1.   Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

  2.     2. Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp được chọn lọc

  3.     3.Giới thiệu các nguồn đầu tư cho doanh nghiệp có tiềm năng

   

  Ngày: 3-4  tháng 12 năm 2020 

  Thời gian: 14:00-16:30 

  Địa chỉ: Zoom 

  Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin hãy liên hệ thoanb@viri.org.vn


  Details

  Upcoming Events

  SheTrades Global Dubai
  Feb 13, 2022 - Feb 15, 2022
  Dubai,United Arab Emirates
  Test Event
  Sep 01, 2021 - Sep 02, 2021
  Online,Global
  Connecting Businesses to the International Coffee Alliance
  Aug 30, 2021 - Aug 30, 2021
  Online,Switzerland
  SheTrades Invest: E-Coffee with Finance Institutions
  Jul 21, 2021 - Oct 06, 2021
  Online,Global
  SheTrades Rwanda Webinar: How to Use Social media
  Jul 14, 2021 - Jul 14, 2021
  Online,Global
  explore more